Περιήγηση: Σαν σήμερα 7 Νοεμβρίου

Κινηματογράφος
Σμάρω Στεφανίδου, μια από τις πιο σημαντικές καρατερίστες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου

Στις 7 Νοεμ­βρί­ου 2010, στα 97 της χρό­νια, έφυ­γε από τη ζωή, η ηθο­ποιός Σμά­ρω Στε­φα­νί­δου. Μικρα­σιά­τισ­σα στην κατα­γω­γή, σπού­δα­σε στην…

Πρόσωπα
Μαρία Κιουρί, φυσικός και χημικός, με θεμελιώδεις εργασίες στον τομέα της ραδιενέργειας

Ήταν 7 Νοεμ­βρί­ου 1867, όταν στην οδό Νοβολ­πί­κι στην Βαρ­σο­βία, στην οικο­γέ­νεια του καθη­γη­τή Φυσι­κής και Μαθη­μα­τι­κών Βλα­ντι­σλάβ Σκλο­ντόβ­σκι, γεννιόταν…