Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Απριλίου

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 8 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

563 Γεν­νή­θη­κε ο Βού­δας, θρη­σκευ­τι­κός ηγέ­της, ιδρυ­τής του βου­δι­σμού. (Θαν. 483 π.Χ.) 1798 Γεν­νή­θη­κε ο εθνι­κός μας ποι­η­τής, Διο­νύ­σιος Σολω­μός 1820 Ο αγρό­της Γιώργος…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

563 Γεν­νή­θη­κε ο Βού­δας, θρη­σκευ­τι­κός ηγέ­της, ιδρυ­τής του βου­δι­σμού. (Θαν. 483 π.Χ.) 1798 Γεν­νή­θη­κε ο εθνι­κός μας ποι­η­τής, Διο­νύ­σιος Σολω­μός http://atexnos.gr/%CE%BA%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82-%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CF%83%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%83-%CE%BA%CF%84%CE%BB/ 1820 Ο αγρότης…