Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου

Πρόσωπα
Βιάτσεσλαβ Μολότοφ

Στις 8 Νοεμ­βρί­ου 1986, σε ηλι­κία 96 ετών, πεθαί­νει ο Βιά­τσε­σλαβ Μολό­τοφ. Πολι­τι­κός παρά­γο­ντας της ΕΣΣΔ. Γεν­νή­θη­κε στο χωριό Κουκάρκα…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου 

392 Ο αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, Μέγας Θεο­δό­σιος, καταρ­γεί με διά­ταγ­μά του την ειδω­λο­λα­τρία και απα­γο­ρεύ­ει την προ­σέ­λευ­ση σε ειδω­λο­λα­τρι­κούς ναούς. Ο…