Περιήγηση: Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου 

392 Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μέγας Θεοδόσιος, καταργεί με διάταγμά του την ειδωλολατρία και απαγορεύει την προσέλευση σε ειδωλολατρικούς ναούς. Ο…

Stop Carre
Σαν σήμερα 8 Νοεμβρίου 

392 Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Μέγας Θεοδόσιος, καταργεί με διάταγμά του την ειδωλολατρία και απαγορεύει την προσέλευση σε ειδωλολατρικούς ναούς.…