Περιήγηση: Σουδάν πραξικόπημα

Διεθνή
Συνεχίζεται το χάος στο Σουδάν: Πέμπτη ημέρα συγκρούσεων και καμία διέξοδος στον ορίζοντα

Χιλιά­δες Σου­δα­νοί εγκα­τα­λεί­πουν το Χαρ­τούμ κάτω από βρο­χή βομ­βών, καθώς συνε­χί­ζο­νται σήμε­ρα οι σφο­δρές συγκρού­σεις ανά­με­σα στις παρα­στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των…

Διεθνή
Χάος στο Σουδάν: Τουλάχιστον 56 νεκροί και 600 τραυματίες, ανάμεσά τους δύο ‘Ελληνες

Πυρά και εκρή­ξεις, από χθες το βρά­δυ στο Σου­δάν, όπου εξε­λίσ­σο­νται αιμα­τη­ρές οδο­μα­χί­ες, αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές και ανταλ­λα­γές πυρών, μετα­ξύ ομάδων…

Διεθνή
Αλληλεγγύη στον λαό και στους κομμουνιστές του Σουδάν

Δεκά­δες Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα από όλο τον κόσμο, μετά από σχε­τι­κή πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ, υπο­γρά­φουν Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό και στους κομμουνιστές…