Περιήγηση: Στάλιν

Διεθνή
ΕΣΣΔ “κολχόζ” _“σοβχόζ” _κολεκτιβοποίηση κοινωνική συμμαχία και ταξική πάλη στη σοσιαλιστική οικοδόμηση

5 Γενά­ρη 1930: Η σοβιε­τι­κή κυβέρ­νη­ση δημιουρ­γεί γεωρ­γι­κούς παρα­γω­γι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς, τα περι­βό­η­τα “κολ­χόζ” ρωσι­κή колхоз < коллективное хозяйство (kollektívnoje xozjájstvo, συνεταιριστικό…

Διεθνή
Βόλγκογκραντ: Αποκαλυπτήρια προτομής των Στάλιν-Ζούκωφ για την 80η επέτειο της νίκης στο Στάλινγκραντ

Τα απο­κα­λυ­πτή­ρια προ­το­μής του Ιωσήφ Στά­λιν, καθώς και δύο εμβλη­μα­τι­κών Σοβιε­τι­κών στρα­τιω­τι­κών ηγε­τών, του Στρα­τάρ­χη Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ και του Αλεξάντρ…