Περιήγηση: Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019

Σκίτσα
Δύο «κόσμοι»

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Η ΦΩΤΟ είναι από το σημε­ρι­νό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να για τη «Συμ­φω­νία των Πρε­σπών». Οι δια­δη­λω­τές για την…

Επικαιρότητα
Ούτε καν οι μισοί από πέρσι στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα

Εθνι­κι­στι­κά συν­θή­μα­τα κυριάρ­χη­σαν στο συλ­λα­λη­τή­ριο που διορ­γα­νώ­θη­κε στο Σύνταγ­μα υπό την ομπρέ­λα της λεγό­με­νης «Επι­τρο­πής Αγώ­να για την Ελλη­νι­κό­τη­τα της…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019: Μοιρασμένοι ρόλοι

Ένα ακό­μα συλ­λα­λη­τή­ριο για την «ελλη­νι­κό­τη­τα της Μακε­δο­νί­ας» γίνε­ται την Κυρια­κή στο Σύνταγ­μα, με τους διορ­γα­νω­τές (παμ­μα­κε­δο­νι­κές οργα­νώ­σεις και διάφοροι…

Πολιτική
Συλλαλητήριο Μακεδονία 20/1/2019: Οι φιλοδοξίες των διοργανωτών και η πραγματικότητα — Για να ξέρουμε πόσοι θα είναι

Για πολύ περισ­σό­τε­ρο κόσμο από το συλ­λα­λη­τή­ριο του Φεβρουα­ρί­ου κάνουν λόγο οι διορ­γα­νω­τές υπαι­νισ­σό­με­νοι εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολι­τών και προ­σθέ­τουν ΜΜΕ ότι…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το συλλαλητήριο της ντροπής (Φρούτσου, φρούτσου το φουστάνι, πάρτε μας, Αμερικάνοι) — του Στέλιου Κανάκη

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης // Φασί­στες, ακρο­δε­ξιοί, παπά­δες, στρα­τό­καυ­λοι κι αγύρ­τες, ένας κλεμ­μέ­νος – πλην όμως απο­νε­νοη­μέ­νος αδά­μας, οι ανό­η­τοι της εξα­θλιω­μέ­νης μάζας…