Περιήγηση: Σφαγή στη Γάζα

Διεθνή
Εφημερίδα Χααρέτζ: Πρωτοσέλιδο με τα 67 παιδιά που δολοφονήθηκαν στην Γάζα

Αίσθη­ση προ­κά­λε­σε το πρω­το­σέ­λι­δο της ισραη­λι­νής εφη­με­ρί­δας «Χαα­ρέτζ» στο οποίο απει­κο­νί­ζο­νται 67 παι­διά που σκο­τώ­θη­καν στην Γάζα κατά τους πρόσφατους…

Ατέχνως
Σφαγή στη Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι υπέκυψαν στα τραύματά τους, 61 οι νεκροί από ισραηλινά πυρά

Δύο Παλαι­στί­νιοι οι οποί­οι είχαν τραυ­μα­τι­στεί τη Δευ­τέ­ρα από Ισραη­λι­νούς στρα­τιώ­τες κατά τις δια­δη­λώ­σεις στη λωρί­δα της Γάζας κατά μήκος…

Διεθνή
Εκστρατεία για ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια προς τα νοσοκομεία της Γάζας, από το ΚΚ Ισραήλ

Το ΚΚ Ισρα­ήλ, πέραν από τις κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης που πραγ­μα­το­ποί­η­σε υπέρ του λαού της Παλαι­στί­νης, ξεκί­νη­σε ανθρω­πι­στι­κή ιατρι­κή καμπά­νια για…

Διεθνή
Τουρκικό καψόνι στον ισραηλινό πρέσβη στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης — Αντίδραση από το Τελ Αβίβ

Σε ένα καψό­νι άνευ προη­γου­μέ­νου για διπλω­μά­τη υπέ­βα­λαν οι τουρ­κι­κές αρχές στον πρέ­σβη του Ισρα­ήλ, κατά τη διάρ­κεια της αποχώρησης…

Διεθνή
Με κοινή ανακοίνωσή τους Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα καταδικάζουν τη σφαγή στη Γάζα

Τη δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση του Ισρα­ήλ κατά του παλαι­στι­νια­κού λαού κατα­δι­κά­ζουν σε κοι­νή ανα­κοί­νω­ση με πρω­το­βου­λία του ΚΚΕ 35 Κομ­μου­νι­στι­κά και…