Περιήγηση: #τεμπη_τραγωδία

Επικαιρότητα
Τέμπη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης – «Ήμουν ενισχυτικός, δεν είχα την ευθύνη»

Ελεύ­θε­ρος, με τους περιο­ρι­στι­κούς όρους της εμφά­νι­σης σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα δύο φορές το μήνα, της απα­γό­ρευ­σης εξό­δου από τη χώρα…

Επικαιρότητα
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγκλημα στα Τέμπη

Την εγκλη­μα­τι­κή ευρω­ε­νω­σια­κή πολι­τι­κή «απε­λευ­θέ­ρω­σης» των σιδη­ρο­δρό­μων και των μετα­φο­ρών, που οδή­γη­σε στο έγκλη­μα στα Τέμπη και σε εκα­το­ντά­δες άλλα…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τηλεδιοίκηση Λάρισας: Ο υφυπουργός Μεταφορών της ΝΔ πιάνεται ψευδόμενος σε ζωντανή μετάδοση (VIDEO)

Ο υφυ­πουρ­γός Μετα­φο­ρών Μιχά­λης Παπα­δό­που­λος πιά­νε­ται ψευ­δό­με­νος σε ζωντα­νή μετά­δο­ση, στην προ­σπά­θειά του να στή­σει επι­κοι­νω­νια­κό σόου με τη δήθεν…

Επικαιρότητα
Φοιτητικοί Σύλλογοι ΕΜΠ: Καταγγέλλουν την απαράδεκτη στάση καθηγητή της ΣΕΜΦΕ

Τη στά­ση καθη­γη­τή της Σχο­λή Εφαρ­μο­σμέ­νων Μαθη­μα­τι­κών και Φυσι­κών Επι­στη­μών του ΕΜΠ καταγ­γέλ­λουν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Αγρο­νό­μων Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών, Αρχιτεκτόνων…