Περιήγηση: Τζωρτζ Μεχραμπιάν

Διεθνή
Εργατικές διαμαρτυρίες σε 270 πόλεις των ΗΠΑ απαιτούν $15/ώρα κατώτατο μισθό και συνδικάτα

Γρά­φει ο Τζωρτζ Μεχρα­μπιάν // Χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι σε εστια­τό­ρια fast food, στα μεγά­λα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα Wal-Mart, εργα­ζό­με­νοι στην κατ’ οίκον νοσηλεία,…

Διεθνή
ΗΠΑ: Ο αγώνας για $15 την ώρα κατώτατο μισθό και για την οργάνωση συνδικάτων καθώς και ο αγώνας ενάντια στην αστυνομική βαρβαρότητα κάνουν βήματα μπροστά

Γρά­φει ο Τζωρτζ Μεχρα­μπιάν // Το κίνη­μα για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού Τρία χρό­νια αφό­του ξεκί­νη­σαν τους αγώ­νες τους,…

Διεθνή
ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ: «Να επιστρέψουν οι απολυμένοι συνάδελφοί μας στη δουλειά»!

Γρά­φει ο Τζωρτζ Μεχρα­μπιάν // Στην Αίγυ­πτο, ηγε­τι­κά στε­λέ­χη του ανε­ξάρ­τη­του συν­δι­κα­λι­στι­κού κινή­μα­τος στον κλά­δο της κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας διε­ξά­γουν έναν αγώνα…