Περιήγηση: Υποκλοπές

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Αναγκαία η πρόσκληση του προέδρου της ΑΔΑΕ στη Βουλή — Επιλεκτικές οι ευαισθησίες ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

«Το ΚΚΕ θεω­ρεί ανα­γκαία και στη­ρί­ζει την πρό­σκλη­ση του προ­έ­δρου της ΑΔΑΕ στη Βου­λή, την οποία αρνεί­ται η κυβερ­νη­τι­κή πλειοψηφία,…

Επικαιρότητα
Σκάνδαλο υποκλοπών: Υπό παρακολούθηση οι Γ. Κύρτσος και Τ. Τέλλογλου αναφέρει το EURACTIV

Υπό παρα­κο­λού­θη­ση ήταν ο ευρω­βου­λευ­τής Γιώρ­γος Κύρ­τσος και ο δημο­σιο­γρά­φος Τάσος Τέλ­λο­γλου γρά­φει η ιστο­σε­λί­δα EURACTIV σε ένα δημο­σί­ευ­μα που…

Επικαιρότητα
Υποκλοπές και αντικομμουνιστικές εμμονές που βγάζουν μάτι

Αντι­κομ­μου­νι­στι­κές εμμο­νές που βγά­ζουν μάτι Τις τελευ­ταί­ες μέρες διά­φο­ροι δημο­σιο­γρά­φοι, σεση­μα­σμέ­νοι… σοβιε­το­λό­γοι, δια­πρέ­πουν στην εξο­μο­λό­γη­ση των αντι­κομ­μου­νι­στι­κών εμμο­νών τους. Ακόμα…

Πολιτική
Υποκλοπές: Καινούρια ερωτηματικά μετά από δημοσίευμα για «δίπολο» Αθήνας και Λευκωσίας

Και­νού­ρια ερω­τη­μα­τι­κά σχε­τι­κά με το σκάν­δα­λο των υπο­κλο­πών, γεν­νά το σημε­ρι­νό δημο­σί­ευ­μα του «Βήμα­τος» που ανα­φέ­ρει πως «φαί­νε­ται να είχε…

Επικαιρότητα
Κ. Καραμανλής: Άφησε αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα των υποκλοπών

Αιχ­μές για τους χει­ρι­σμούς της κυβέρ­νη­σης στο θέμα των υπο­κλο­πών — παρα­κο­λου­θή­σε­ων άφη­σε ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός, Κώστας Καρα­μαν­λής, ο οποίος…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ: Δεν διορθώνεται μόνο καταργείται το σάπιο πλαίσιο των παρακολουθήσεων (VIDEO)

Δεν διορ­θώ­νε­ται μόνο καταρ­γεί­ται το σάπιο πλαί­σιο των παρα­κο­λου­θή­σε­ων τόνι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, μιλώ­ντας στην…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗ Ομιλία του Δ. Κουτσούμπα για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις παρακολουθήσεις (LIVE)

Παρα­κο­λου­θή­στε ζωντα­νά την ομι­λία του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα, στη Βου­λή για τη σύστα­ση εξε­τα­στι­κής επι­τρο­πής για…