Περιήγηση: Φυσικό αέριο

Διεθνή
Πούτιν-Ερντογάν: Τηλεφωνική επικοινωνία με «μενού» Ουκρανία, φυσικό αέριο και εξαγωγή σιτηρών

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν και ο Τούρ­κος ομό­λο­γός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχαν σήμε­ρα, μίλησαν…

Κοινωνία
Κ. Σκρέκας: Σβήστε τις ενεργοβόρες συσκευές 6 μ.μ. — 9 μ.μ. — Οι επιδοτήσεις για τα τιμολόγια Νοεμβρίου

Αυτο­πε­ριο­ρι­σμό της κατα­νά­λω­σης ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος για τρεις ώρες το από­γευ­μα ζητά από τα νοι­κο­κυ­ριά η κυβέρ­νη­ση αντί να λάβει ουσιαστικά…

Πολιτική
Ανακοινώσεις για την ενέργεια: Επιδοτεί τη συσκότιση και το πάγωμα των λαϊκών νοικοκυριών!

Επι­δό­τη­ση της συσκό­τι­σης και το πάγω­μα των σπι­τιών ανα­κοί­νω­σε, επί της ουσί­ας, ο υπουρ­γός Ενέρ­γειας Κώστας Σκρέ­κας, καθώς τα κυβερνητικά…

Διεθνή
ΗΠΑ προς Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο: «Βρείτε τα» στην Αν. Μεσόγειο για να μεγαλώσει «η πίεση στη Μόσχα»

Τη συνερ­γα­σία και συμπα­ρά­τα­ξη όλων στην περιο­χή της Αν. Μεσο­γεί­ου για τη μεί­ω­ση της γεω­πο­λι­τι­κής επιρ­ρο­ής της Ρωσί­ας σπεύ­δουν να…