Περιήγηση: Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού

Επικαιρότητα
Δόθηκε στα κόμματα το σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού — Δείτε όλο το κείμενο

Το σχέ­διο νόμου και την αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση για την ψήφο των απο­δή­μων έστει­λε στα κόμ­μα­τα ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος, προκειμένου…

Πολιτική
Δήλωση του Γ. Γκιόκα μετά την αποψινή συνεδρίαση της Διακομματικής Επιτροπής για την ψήφο των αποδήμων 

Ολο­κλη­ρώ­θη­καν σήμε­ρα, οι εργα­σί­ες της Δια­κομ­μα­τι­κής Επι­τρο­πής για την ψήφο των απο­δή­μων Ελλή­νων. Σε δηλώ­σεις προ­έ­βη ο Γιάν­νης Γκιό­κας, μέλος…