Περιήγηση: Ψήφος Ελλήνων Εξωτερικού

Πολιτική
Ψήφος αποδήμων — ΚΚΕ: Μνημείο υποκρισίας, τυχοδιωκτισμού, ψηφοθηρίας και ψεμάτων, το νομοσχέδιο για άρση περιορισμών

«Μνη­μείο υπο­κρι­σί­ας, τυχο­διω­κτι­σμού, ψηφο­θη­ρί­ας και ψεμά­των», χαρα­κτή­ρι­σε ο ειδι­κός αγο­ρη­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Γκιό­κας, το νομο­σχέ­διο για την άρση περιορισμών…

Επικαιρότητα
Δόθηκε στα κόμματα το σχέδιο νόμου για την ψήφο των Ελλήνων του Εξωτερικού — Δείτε όλο το κείμενο

Το σχέ­διο νόμου και την αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση για την ψήφο των απο­δή­μων έστει­λε στα κόμ­μα­τα ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Τάκης Θεο­δω­ρι­κά­κος, προκειμένου…