Περιήγηση: 28η Οκτωβρίου 1940

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ — 28η Οκτωβρίου 1940: Στηριγμένος στην ιστορική πείρα ο λαός να αποκτήσει εμπιστοσύνη και δύναμη στην πάλη του για το δίκιο και τη νίκη

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την ακό­λου­θη ανα­κοί­νω­ση για την 28η Οκτω­βρί­ου 1940: Τα διδάγ­μα­τα από την…