Περιήγηση: 50 χρόνια Πολυτεχνείο

Εκδηλώσεις
Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες λαού σε ένα από τα μεγαλύτερα συλλαλητήρια των τελευταίων ετών _VIDEO +ΦΩΤΟ

Video of Θεσ­σα­λο­νί­κη: Mεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία για το Πολυ­τε­χνείο Με το σύν­θη­μα «Στο Πολυ­τε­χνείο μίλη­σε ο λαός, ανί­κη­τος δεν είναι…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Με πυρσούς και το τραγούδι «πότε θα κάνει ξαστεριά» η πορεία στο Αμερικάνικο Προξενείο

Στο Αμε­ρι­κά­νι­κο προ­ξε­νείο έφθα­σε η μεγα­λειώ­δης αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία για το Πολυ­τε­χνείο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη με τους δια­δη­λω­τές σε μια συμ­βο­λι­κή κίνηση…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη μια από τις μεγαλύτερες πορείες των τελευταίων ετών

«Στο Πολυ­τε­χνείο μίλη­σε ο λαός, ανί­κη­τος δεν είναι ο ιμπε­ρια­λι­σμός» φωνά­ζουν οι δια­δη­λω­τές στην πολύ μεγά­λη αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή πορεία που γίνεται…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ _ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΚΕ: Το ΚΚΕ τιμά τα 50 χρόνια από τον ηρωικό φοιτητικό και εργατικό — λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

«Το ΚΚΕ τιμά τα 50 χρό­νια από τον ηρω­ι­κό φοι­τη­τι­κό και εργα­τι­κό-λαϊ­κό ξεση­κω­μό του Πολυ­τε­χνεί­ου» ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ…