Περιήγηση: KKE

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Με τα κόκκινα λάβαρα ψηλά “παίζοντας με τον άνεμο και προκαλώντας τον ήλιο και τα σύννεφα”

Θα μπορούσε να ονομαστεί «βιβλιοπαρουσίαση» ή απλά «λεύκωμα» -για εμάς αποτελεί κάτι πολύ περισσότερο. Αίσθηση ζωής, συλλογικής παρουσίας και ενεργής-μαχητικής…