Περιήγηση: KKE

Επικαιρότητα
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ | Δ. Κουτσούμπας: Η καλύτερη τιμή είναι η ιστορική μνήμη και η ενίσχυση της πάλης ενάντια στη ναζιστική εγκληματική ιδεολογία

Σε δήλω­ση του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας για την Ημέ­ρα Μνή­μης των Εβραί­ων Μαρ­τύ­ρων και Ηρώων…

Προτεινόμενο
«Κάθε δραχμή που πάει στους δολοφόνους αυτούς είναι ένα βόλι που αύριο θα σας αφαιρέσει τη ζωή» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η βασι­κή πηγή χρη­μα­το­δό­τη­σης του ΚΚΕ ήταν είναι στην μακρό­χρο­νη ιστο­ρία του ο λαός και η…

Επικαιρότητα
Λύσσα κακιά … ΠΑΕ ΑΕΚ: “Δεν έχουμε καμία σχέση με την εκδήλωση για τον Σπύρο Κοντούλη και το ΚΚΕ”…

Πάει και­ρός που δημο­σιεύ­σα­με για “κάποιο τολ­μη­ρό αγρί­μι ξεφεύ­γει δια­πράτ­το­ντας το σφάλ­μα να τα βάλει με ολό­κλη­ρη την αντί­πα­λη ομάδα,…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για την παγκόσμια μέρα ψυχικής υγείας: Καλεί το λαό σε συμπόρευση και αγώνα για αποκλειστικά δημόσιες δομές με δωρεάν υπηρεσίες

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Τμή­μα Υγεί­ας — Πρό­νοιας της ΚΕ του ΚΚΕ με αφορ­μή τη σημε­ρι­νή Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ψυχι­κής Υγείας,…