Περιήγηση: KKE

Επικαιρότητα
ΑΠΟΦΑΣΗ της ΚΕ του ΚΚΕ: “Οι θέσεις του ΚΚΕ για τον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και τις επιπτώσεις του στα δικαιώματα των παιδιών”

1. Η ΚΕ του ΚΚΕ συζή­τη­σε τη θέση του Κόμ­μα­τος σχε­τι­κά με το νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης που δόθη­κε στις 25…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Δ. Μανωλάκου: Το ΚΚΕ είναι υπέρ της ισότιμης, αμοιβαίας σχέσης που θα βασίζεται στο σεβασμό μεταξύ του ζευγαριού

Το ΚΚΕ είναι υπέρ της ισό­τι­μης, αμοι­βαί­ας, ελεύ­θε­ρης σχέ­σης που θα βασί­ζε­ται στο σεβα­σμό μετα­ξύ των δύο ανε­ξάρ­τη­τα αν είναι…

Απόψεις
Κόμματα μιας χρήσης

Γρά­φει ο Γιάν­νης Βεντού­ρας // Όλα ανε­ξαι­ρέ­τως τα πολι­τι­κά κόμ­μα­τα εκφρά­ζουν ταξι­κά, και κατ’ επέ­κτα­ση, οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Η Αστι­κή και…

Επικαιρότητα
Εκδήλωση με θέμα «Λαϊκή Στέγη vs Τράπεζες και Funds: Τα σπίτια του Λαού τα σώζει ο λαός με το ΚΚΕ δυνατό!»

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΜΑΡΤΗ _19:30 Κινη­μα­το­γρά­φος “Αλέ­κα”, ΖΩΓΡΑΦΟΥ 3ης ορει­νής Ταξιαρ­χί­ας 13, πλα­τεία Γαρ­δέ­νια Θα μιλή­σει ο Μάκης Παπα­δό­που­λος, υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής Επικρατείας…