Περιήγηση: UEFA

Αθλητικά
ΠΟΥ: Οι αγώνες του Euro ενδέχεται να αποτελέσουν “εστίες υπερμετάδοσης” — Επίθεση Γερμανίας στην UEFA

Οι πόλεις όπου φιλο­ξε­νού­νται οι τελευ­ταί­οι αγώ­νες του Ευρω­παϊ­κού Πρω­τα­θλή­μα­τος Ποδο­σφαί­ρου θα πρέ­πει να φρο­ντί­σουν να παρα­κο­λου­θή­σουν πιο προ­σε­κτι­κά την…

Αθλητικά
Η UEFA ανάγκασε τους  ποδοσφαιριστές να συνεχίσουν τον αγώνα (Δανίας — Φινλανδία) παρά την κατάρρευση του Έρικσεν!!!

Στην απο­κά­λυ­ψη ότι η UEFA εξα­νά­γκα­σε τους παί­κτες της Δανί­ας και της Φιν­λαν­δί­ας να συνε­χί­σουν τον μετα­ξύ τους αγώ­να για…

Αθλητικά
Κάποιο τολμηρό αγρίμι ξεφεύγει διαπράττοντας το σφάλμα να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα, τον διαιτητή και το κοινό στις κερκίδες σε μια απαγορευμένη περιπέτεια ελευθερίας

(Eduardo Galeano βιβλίο “Το ποδό­σφαι­ρο στη σκιά και στο φως”) Αφιε­ρω­μέ­νο στα παι­διά που συνά­ντη­σα κάπο­τε, πριν από χρό­νια, να…

Αθλητικά
European Super League: Είναι πολλά τα λεφτά — Τα κίνητρα των «12», οι αντιδράσεις, τα επόμενα βήματα

Είναι πολ­λά τα λεφτά εξί­σου μεγά­λη και η απα­λη­στία των ιδιο­κτη­τών των ισχυ­ρό­τε­ρων ποδο­σφαι­ρι­κών συλ­λό­γων της Ευρώ­πης. Οι Ρεάλ, Μάν­τσε­στερ Γιουνάιτεντ…