Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα μισά κρούσματα στην Αττική — Αγωνία για τις ΜΕΘ

Σε 698 ανέρ­χο­νται τα νέα κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού στη χώρα το τελευ­ταίο 24ωρο, σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση του ΕΟΔΥ.

Κατά το ίδιο διά­στη­μα, κατε­γρά­φη­σαν 26 θάνα­τοι, με τον αριθ­μό των νεκρών από το ξέσπα­σμα της παν­δη­μί­ας να φτά­νει τους 6.152

Παράλ­λη­λα, σε 299 ανέρ­χο­νται οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ασθε­νείς στις ΜΕΘ. Από το σύνο­λο των κρου­σμά­των τα 328 εντο­πί­ζο­νται στην Αττική.

Τα δια­γνω­στι­κά τεστ που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν ήταν μειω­μέ­να σχε­δόν κατά 6.000 σε σχέ­ση με χθες και έφτα­σαν περί­που τα 13.000.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι χτες ανα­κοι­νώ­θη­καν 66 κρού­σμα­τα κορω­νοϊ­ού, 23 θάνα­τοι και  301 δια­σω­λη­νω­μέ­νοι, ενώ στις αρχές του μήνα είχαν υπο­χω­ρή­σει στους 244. Την Κυρια­κή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν συνο­λι­κά 19.694 τεστ, με τη θετι­κό­τη­τα να ανέρ­χε­ται στο 3,36%. Το Σάβ­βα­το ανα­κοι­νώ­θη­καν 1.222 νέα περι­στα­τι­κά COVID-19 και 26 θάνα­τοι ασθε­νών λόγω της νόσου, ενώ οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ήταν 300. Είχαν διε­νερ­γη­θεί 45.833 τεστ, ενώ η θετι­κό­τη­τα έφτα­νε το 2,67%. Την Παρα­σκευή ανα­κοι­νώ­θη­καν 1.410 νέα περι­στα­τι­κά COVID-19 και 21 θάνα­τοι ασθε­νών λόγω της νόσου, ενώ οι δια­σω­λη­νω­μέ­νοι ήταν 293. Είχαν διε­νερ­γη­θεί 47.662 τεστ, ενώ η θετι­κό­τη­τα έφτα­νε το 2,96%.

Γεωγραφική κατανομή

Στην περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες της Αττι­κής κατα­γρά­φη­καν 328 κρού­σμα­τα, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη 56 και στην Αχα­ΐα 62.

Η κατα­νο­μή στην Αττική

28 στην Ανα­το­λι­κή Αττική
54 στον Βόρειο Τομέα Αθηνών
14 στη Δυτι­κή Αττική
51 στον Δυτι­κό Τομέα Αθηνών
93 στον Κεντρι­κό Τομέα Αθηνών
45 στον Νότιο Τομέα Αθηνών
39 στον Πειραιά.
4 στην Π.Ε. Νήσων
Η κατα­νο­μή στην υπό­λοι­πη χώρα:

56 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης
7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
7 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αργολίδας
6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Αρκαδίας
4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε.Αρτας
62 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Αχαΐας
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Βοιωτίας
3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Δράμας
8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Έβρου
16 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Εύβοιας
2 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ζακύνθου
8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ηλείας
5 κρού­σμα στην Π.Ε Ημαθίας
9 κρού­σμα­τα στην ΠΕ Ηρακλείου
1 κρού­σμα στην Π.Ε Θάσου
1 κρού­σμα στην Π.Ε Θεσπρωτίας
9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ιωαννίνων
3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Καβάλας
17 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Καλύμνου
3 κρού­σμα στην Π.Ε. Καρδίτσας
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Κιλκίς
6 κρού­σμα στην Π.Ε Κοζάνης
13 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Κορινθίας
20 κρού­σμα­τα στην Λάρισας
2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Λασιθίου
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Λέσβου
9 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Μαγνησίας
5 κρού­σμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Μυκόνου
2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ξάνθης
1 κρού­σμα στην Π.Ε Πέλλας
5 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Πιερίας
2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Πρέβεζας
6 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Ρεθύμνου
3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Ρόδου
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Σερρών
8 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Τρικάλων
2 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Φθιώτιδας
1 κρού­σμα στην Π.Ε. Φωκίδας
4 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χαλκιδικής
3 κρού­σμα­τα στην Π.Ε. Χανίων
10 κρού­σμα­τα στην Π.Ε Χίου
23 κρού­σμα­τα υπό διερεύνηση.

Σκέ­ψεις γυναι­κών, της Μαρί­ας Παπαϊωαννίδου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο