Συντάκτης atexnos.gr

Επικαιρότητα
Δεν ντρέπεσαι καθόλου παπά; Οι εκτρώσεις, το σεξ και η αθεΐα ευθύνονται για τον κορονοϊό λέει ο Μητροπολίτης Μόρφου!

Σε ένα άνευ προη­γου­μέ­νου, εξορ­γι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα προ­έ­βη ο — ανεκ­δι­ή­γη­τος — Μητρο­πο­λί­της Μόρ­φου Νεό­φυ­τος με αφορ­μή την παν­δη­μία του κορονοϊού. …

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ανακοίνωση του Πολιτικού Γραφείου της ΚΕ για την επιδημία του κορονοϊού και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν

Το Πολι­τι­κό Γρα­φείο της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την επι­δη­μία του κορο­νοϊ­ού και τα μέτρα προ­στα­σί­ας που πρέπει…

Επικαιρότητα
Δ. Κουτσούμπας: Άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας του λαού και στήριξης των εργαζομένων από τον κορονοϊό

Απαι­τού­νται άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας του λαού και στή­ρι­ξης των εργα­ζο­μέ­νων, υπο­γράμ­μι­σε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, σε δήλω­σή του, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι οι…