Συντάκτης atexnos.gr

Διεθνή
ΚΚ Τουρκίας: «Η στάση ενάντια στους πρόσφυγες συνιστά έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Σε ανα­κοί­νω­ση του, με αφορ­μή τον εγκλω­βι­σμό χιλιά­δων προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα, το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Τουρ­κί­ας (TKP)…

Πολιτική
ΚΚΕ-ΚΝΕ: Παράσταση διαμαρτυρίας στην πολωνική πρεσβεία για τις διώξεις ενάντια στους κομμουνιστές

Παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας ενά­ντια στη συνέ­χεια της δίκης στε­λε­χών του ΚΚ Πολω­νί­ας και της συντα­κτι­κής επι­τρο­πής του περιο­δι­κού του «Μπρ­ζασκ» σήμε­ρα 3 Μάρτη,…

Κοινωνία
Οπαδοί του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ στο πλευρό των προσφύγων, ενάντια στο ρατσισμό-εθνικισμό

Στο πλευ­ρό των προ­σφύ­γων και ενά­ντια στις εθνι­κι­στι­κές-ρατσι­στι­κές φωνές τάσ­σο­νται με ανα­κοι­νώ­σεις τους οπα­δοί του Ολυ­μπια­κού, του ΠΑΟΚ και της…

Διεθνή
Σημαντική αύξηση κατέγραψε το ΚΚ Ιταλίας σε εκλογική αναμέτρηση στη Ρώμη

Σημα­ντι­κή αύξη­ση των δυνά­με­ων του Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος (Partito Comunista) ανέ­δει­ξαν οι κάλ­πες των επα­να­λη­πτι­κών εκλο­γών στην εκλο­γι­κή περι­φέ­ρεια Lazio‑1 της…