Περιήγηση: Ποίηση

Επικαιρότητα
ΦΩΝΤΑΣ ΛΑΔΗΣ: “Τα τραγούδια να τείνουν στο ανέβασμα της ταξικής συνείδησης και της επαγρύπνησης”

Ο Φώντας Λάδης, ο κύριος εκφρα­στής της αδιά­πτω­της γοη­τεί­ας του νεο­ελ­λη­νι­κού πολι­τι­κού τρα­γου­διού, ποτέ δεν άλλα­ξε πολι­τι­κό προ­σα­να­το­λι­σμό: Ανέ­κα­θεν η…

Επικαιρότητα
Μπροστά σου βόδια κόκκινα, πίσω ουρανός χρυσάφι _Στη σιδερήν αγκάλη σου, γεμάτη νότια κρύα, να γεύομαι σκλάβα πιστή την άγια ελευτερία

Ξεφυλ(λ)ίζοντας \ Κώστας Βάρ­να­λης: Η Γυναί­κα _ 1 Πόσες φορές σε κάλε­σα κι όχι για μένα, Θε μου! Λεί­πεις από…

Βιβλίο
Νέα έκδοση _παλαιστινιακή ποίηση: αντιστασιακή — ανατρεπτική — δεν παζαρεύει _είναι επαναστατική πράξη.

Στην παλαι­στι­νια­κή ποί­η­ση η γη είναι ζωντα­νή ιστο­ρία. Δεν αντι­με­τω­πί­ζε­ται μόνο ως φυσι­κό φαι­νό­με­νο ή σαν φυσι­κή ομορ­φιά αλλά και…