Περιήγηση: Αιγαίο

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: «Σφυρίζουν» αδιάφορα ενώ η Άγκυρα εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας

Με μία ακό­μη χλια­ρή ανα­κοί­νω­ση, που ουσια­στι­κά τρο­φο­δο­τεί την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα, τοπο­θε­τή­θη­κε το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ στις νέες ανοι­χτές απει­λές του…

Πολιτική
ΚΚΕ: Ο λαός μας δεν πρέπει να επιτρέψει να γίνουν «κανονικότητα» οι νεκροί και οι αγνοούμενοι στο Αιγαίο

«Την ίδια ώρα που ο πρω­θυ­πουρ­γός επα­να­λάμ­βα­νε τη γνω­στή καρα­μέ­λα περί “σεβα­σμού των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των” και εφαρ­μο­γής της κατά­πτυ­στης συμφωνίας…

Επικαιρότητα
Λα.Συ Βόρειου Αιγαίου: Για τα νέα πολύνεκρα ναυάγια με πρόσφυγες και μετανάστες

Ανα­κοί­νω­ση Γρα­φεί­ου Τύπου Λα.Συ Για άλλη μια φορά τα νερά του Αιγαί­ου γίνο­νται νεκρο­τα­φείο δεκά­δων ξερι­ζω­μέ­νων, θυμά­των των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδιασμών.…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τουλάχιστον 15 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου — Ναυάγιο ιστιοφόρου με 95 πρόσφυγες στα Κύθηρα, 80 οι διασωθέντες

Του­λά­χι­στον 15 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στη θαλάσ­σια περιο­χή Προ­βο­σκί­δα, ανα­το­λι­κά της Λέσβου, μετά τη βύθι­ση λέμ­βου στην οποία,…

Επικαιρότητα
Ερντογάν: Η Τουρκία διασώζει πρόσφυγες που η Ελλάδα αφήνει να πνιγούν

Νέες κατη­γο­ρί­ας κατά της Ελλά­δας εξα­πέ­λυ­σε ο Τούρ­κος πρό­ε­δρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι αφή­νει πρό­σφυ­γες «να πνι­γούν» στο Αιγαίο,…