Περιήγηση: Αιγαίο

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Μαρίνος: «Το ΚΚΕ καλεί τον λαό να επαγρυπνεί γιατί προωθείται συνεκμετάλλευση του Αιγαίου»

«Οι τυμπα­νο­κρου­σί­ες της κυβέρ­νη­σης και η προ­σπά­θεια καλ­λιέρ­γειας προσ­δο­κιών για τη συνε­δρί­α­ση του Ανώ­τα­του Συμ­βου­λί­ου Συνερ­γα­σί­ας Ελλά­δας-Τουρ­κί­ας στις 7 του…

Κοινωνία
Αιγαίο: Παρέμβαση της εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την κατάληψη παραλιών σε Πάρο και Σέριφο

Με παραγ­γε­λία της προς την Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Σύρου η εισαγ­γε­λέ­ας του Αρεί­ου Πάγου Γεωρ­γία Αδει­λί­νη, ζητεί να ερευ­νή­σει δημο­σιεύ­μα­τα του…

Επικαιρότητα
ΗΠΑ: «Σφυρίζουν» αδιάφορα ενώ η Άγκυρα εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας

Με μία ακό­μη χλια­ρή ανα­κοί­νω­ση, που ουσια­στι­κά τρο­φο­δο­τεί την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα, τοπο­θε­τή­θη­κε το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ στις νέες ανοι­χτές απει­λές του…

Πολιτική
ΚΚΕ: Ο λαός μας δεν πρέπει να επιτρέψει να γίνουν «κανονικότητα» οι νεκροί και οι αγνοούμενοι στο Αιγαίο

«Την ίδια ώρα που ο πρω­θυ­πουρ­γός επα­να­λάμ­βα­νε τη γνω­στή καρα­μέ­λα περί “σεβα­σμού των ανθρώ­πι­νων δικαιω­μά­των” και εφαρ­μο­γής της κατά­πτυ­στης συμφωνίας…

Επικαιρότητα
Λα.Συ Βόρειου Αιγαίου: Για τα νέα πολύνεκρα ναυάγια με πρόσφυγες και μετανάστες

Ανα­κοί­νω­ση Γρα­φεί­ου Τύπου Λα.Συ Για άλλη μια φορά τα νερά του Αιγαί­ου γίνο­νται νεκρο­τα­φείο δεκά­δων ξερι­ζω­μέ­νων, θυμά­των των ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχεδιασμών.…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τουλάχιστον 15 μετανάστες νεκροί σε ναυάγιο ανοιχτά της Λέσβου — Ναυάγιο ιστιοφόρου με 95 πρόσφυγες στα Κύθηρα, 80 οι διασωθέντες

Του­λά­χι­στον 15 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στη θαλάσ­σια περιο­χή Προ­βο­σκί­δα, ανα­το­λι­κά της Λέσβου, μετά τη βύθι­ση λέμ­βου στην οποία,…