Περιήγηση: ανεργία

Επικαιρότητα
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ: Η κυβέρνηση φέρνει από την πίσω πόρτα δουλειά ως τα 74 χρόνια! — ΠΑΜΕ: Να το πάρει πίσω

Μία βαθιά αντι­δρα­στι­κή διά­τα­ξη φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση με το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών που συζη­τιέ­ται στη Βου­λή, καθιε­ρώ­νο­ντας δου­λειά μέχρι…

Οικονομία
Οι φοροαπαλλαγές υπέρ του κεφαλαίου δεν βοηθούν την οικονομία: Η κατάρρευση της θεωρίας του «trickle-down»

Έναν απ’ τους μεγά­λους μύθους της φιλε­λεύ­θε­ρης οικο­νο­μί­ας καταρ­ρί­πτει νέα έρευ­να σύμ­φω­να με την οποία οι φορο­α­παλ­λα­γές υπέρ των οικονομικά…