Περιήγηση: Βέλγιο

Διεθνή
Βέλγιο: Συνελήφθη ο φερόμενος ως δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στις Βρυξέλλες

O ύπο­πτος δρά­στης της φονι­κής επί­θε­σης στις Βρυ­ξέλ­λες εντο­πί­στη­κε πυρο­βο­λή­θη­κε και συνε­λή­φθη μέσα σε καφε­τέ­ρια της βελ­γι­κής πρω­τεύ­ου­σας σύμ­φω­να με…

Διεθνή
Βρυξέλλες: Δύο Σουηδοί νεκροί από πυρά ενόπλου — Για τρομοκρατικό χτύπημα από ισλαμιστή κάνουν λόγο οι αρχές

Του­λά­χι­στον δύο Σου­η­δοί σκο­τώ­θη­καν και άλλος ένας τραυ­μα­τί­στη­κε από πυρά ενό­πλου στις Βρυ­ξέλ­λες, λίγο πριν από την έναρ­ξη ποδο­σφαι­ρι­κού αγώνα…

Διεθνή
Βέλγιο: Σάλος από ντοκιμαντέρ με μαρτυρίες θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης από ιερείς

Σάλο έχει προ­κα­λέ­σει στο Βέλ­γιο ντο­κι­μα­ντέρ με μαρ­τυ­ρί­ες θυμά­των που κακο­ποι­ή­θη­καν σεξουα­λι­κά από ιερείς και ανθρώ­πους της εκκλη­σί­ας. Η φλαμανδική…

Διεθνή
Βέλγιο: Κατασκοπευτικό λογισμικό εντοπίστηκε σε τηλέφωνα της αστυνομίας και δικαστών

Κατα­σκο­πευ­τι­κό λογι­σμι­κό εντο­πί­στη­κε σε τηλέ­φω­να της βελ­γι­κής αστυ­νο­μί­ας και δικα­στών, μετα­ξύ των οποί­ων και στο τηλέ­φω­νο του δικα­στή Μισέλ Κλεζ,…