Περιήγηση: Βανδαλισμός

Επικαιρότητα
Τα φασισταριά στην Καισαριανή ξαναχτύπησαν στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς: Τους ενοχλεί ο μόνος πραγματικός τους αντίπαλος, η ύπαρξη και η δράση ΚΚΕ και ΚΝΕ, που στέκονται στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης του αγώνα της εργατικής τάξης και του λαού Φωτο-Βίντεο

Μετά την πρώ­τη από­πει­ρα και τα μέτρα της οργά­νω­σης… https://atexnos.gr/%ce%b8%cf%81%ce%b1%cf%83%cf%8d%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%bb%ce%bf%ce%b9-%ce%b2%ce%b1%ce%bd%ce%b4%ce%ac%ce%bb%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%bd-%cf%84%ce%bf-%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%bf/ ΚΟ Και­σα­ρια­νής Δελ­τίο Τύπου Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Τετάρ­της θρα­σύ­δει­λοι βανδάλισαν…

Επικαιρότητα
Κρήτη: Φασιστοειδή βανδάλισαν το μνημείο του ήρωα Ναπολέοντα Σουκατζίδη

Τον ανδριά­ντα του κομ­μου­νι­στή ήρωα Ναπο­λέ­ο­ντα Σου­κα­τζί­δη στο Αρκα­λο­χώ­ρι της Κρή­της, βαν­δά­λι­σαν θρα­σί­δει­λα φασι­στοει­δή, αργά το βρά­δυ της Κυρια­κής. Οι…

Διεθνή
Βερολίνο: Βανδάλισαν το Μνημείο του Σοβιετικού Στρατιώτη

Η Τομε­α­κή Επι­τρο­πή Γερ­μα­νί­ας του ΚΚΕ καταγ­γέλ­λει τη βεβή­λω­ση του μεγα­λειώ­δους μνη­μεί­ου του Σοβιε­τι­κού Στρα­τιώ­τη-Απε­λευ­θε­ρω­τή στο Τρέ­πτο­ου­ερ Παρκ του Βερολίνου.…