Περιήγηση: βιβλία

Επικαιρότητα
ΟΑΕΔ: Αρχίζει την Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Χορήγησης Επιταγών Αγοράς Βιβλίων έτους 2019

Ξεκι­νά αύριο, Τετάρ­τη 3 Ιου­λί­ου 2019, στις 08:00 και ολο­κλη­ρώ­νε­ται την Τετάρ­τη 31 Ιου­λί­ου 2019, στις 23:59, η υπο­βο­λή αιτήσεων…

Απόψεις
Περί ορέξεως

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας // Περί ορέ­ξε­ως κολο­κυ­θό­πι­τα, που λένε και στο χωριό μου. Αν και έχω ακού­σει να συνοδεύουν…