Περιήγηση: Βουλευτικές εκλογές 2023

Επικαιρότητα
Να τον χαίρονται! Ο σεσημασμένος αντικομμουνιστής Μαραντζίδης αναλαμβάνει την προεκλογική καμπάνια του ΣΥΡΙΖΑ

Ήταν… δίκαιο, έγι­νε πρά­ξη! Ο σεση­μα­σμέ­νος για τα αντι­κομ­μου­νι­στι­κά του πονή­μα­τα Νίκος Μαραν­τζί­δης, καθη­γη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου Μακε­δο­νί­ας, ανα­λαμ­βά­νει τώρα σύμβουλος…

Πολιτική
Δ. Κουτσούμπας: Πραγματική και μαχητική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή κυβέρνηση της ΝΔ θα είναι μόνο το ΚΚΕ

Συνέ­ντευ­ξη του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κου­τσού­μπα στον δημο­σιο­γρά­φο Γιώρ­γο Μηλιώ­νη δημο­σιεύ­ει το Αθη­ναϊ­κό-Μακε­δο­νι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων. Ακο­λου­θεί το…

Επικαιρότητα
Λάρισα: Ακόμα ένα επεισόδιο στο φλερτ του ΣΥΡΙΖΑ με φασιστικές ψήφους

Η προ­σπά­θεια του ΣΥΡΙΖΑ να ρίξει γέφυ­ρες με το εκλο­γι­κό ακρο­α­τή­ριο φασι­στι­κών μορ­φω­μά­των, αξιο­ποιώ­ντας «κρί­κους» από τον χώρο τους απο­κα­λύ­πτε­ται καθη­με­ρι­νά. Έτσι,…