Περιήγηση: Βόρεια Κορέα

Διεθνή
«Λ.Δ. του Ντονέτσκ»: Σε επαφές με τη Βόρεια Κορέα ώστε να αναγνωρίσει την ανεξαρτησία του

Η υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της αυτο­α­να­κη­ρυ­χθεί­σας «Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας του Ντο­νέ­τσκ» υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα ότι η θανα­τι­κή ποι­νή που ισχύ­ει στην περιο­χή αυτή…

Διεθνή
Η Βόρεια Κορέα «στολίζει» τον Τζο Μπάιντεν: Είναι «υπέργηρος με άνοια» και «αδύναμος» να ασκήσει εξουσία

Οξύ­τα­τη φρα­στι­κή επί­θε­ση ενα­ντί­ον του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου εξα­πέ­λυ­σε το επί­ση­μο βορειο­κο­ρε­α­τι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων KCNA χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τον «υπέρ­γη­ρο» και «αδύ­να­μο», ως…

Διεθνή
Βόρεια Κορέα: Η βασική αιτία της ουκρανικής κρίσης οφείλεται αποκλειστικά στην ηγεμονική πολιτική των ΗΠΑ και της Δύσης

Η Βόρεια Κορέα έσπα­σε τη σιω­πή της σήμε­ρα για τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, κατη­γο­ρώ­ντας την «ηγε­μο­νι­κή πολι­τι­κή» και τον…

Διεθνή
Βόρεια Κορέα: Με πυροτεχνήματα και συναυλίες υποδέχθηκαν το 2021 στην Πιονγιάνγκ

Με ένα εντυ­πω­σια­κό σόου πυρο­τε­χνη­μά­των και καλ­λι­τε­χνι­κά δρώ­με­να εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες βορειο­κο­ρε­ά­τες υπο­δέ­χθη­καν το 2021 στην πλα­τεία Κιμ Ιλ-Σουνγκ της Πιονγιάνγκ.…