Περιήγηση: Γάμος ομόφυλων ζευγαριών

Διεθνή
Κούβα: Το νέο οικογενειακό δίκαιο, που περιλαμβάνει τον γάμο μεταξύ ομοφυλοφίλων, εγκρίθηκε με δημοψήφισμα

Η κου­βα­νι­κή εκλο­γι­κή Αρχή ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι το νέο οικο­γε­νεια­κό δίκαιο, που περι­λαμ­βά­νει τον γάμο μετα­ξύ ομο­φυ­λο­φί­λων και την παρένθετη…