Περιήγηση: Γάμος ομόφυλων ζευγαριών

Επικαιρότητα
Νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών: Καταψήφισε το ΚΚΕ επί της αρχής — Η στάση του ΚΚΕ κατ’ άρθρο

Με ψήφους από τη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αρι­στε­ρά και την Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας, αλλά και αρκε­τές αποχές…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Νομοσχέδιο για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών _Δ. Κουτσούμπας: Η πεμπτουσία της τοποθέτησης του ΚΚΕ είναι τα δικαιώματα των παιδιών

«Είναι δυνα­τόν να είναι τόσο προ­ο­δευ­τι­κό και υπέρ των λαϊ­κών δικαιω­μά­των το συγκε­κρι­μέ­νο νομο­σχέ­διο της ΝΔ, που υπο­στη­ρί­ζουν και τα…

Πολιτική
Ν/σ για γάμο ομόφυλων ζευγαριών: Αντιστροφή της πραγματικότητας από τον Κ. Μητσοτάκη με τη στήριξη των κομμάτων του ευρωμονόδρομου

Σε αντι­στρο­φή της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας, παρου­σιά­ζο­ντας το αντι­δρα­στι­κό νομο­σχέ­διο ως «βήμα προ­ό­δου», επι­δό­θη­κε ο Κ. Μητσο­τά­κης μιλώ­ντας σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Γκιόκας: Εμπορευματοποίηση της τεκνοθεσίας, με το παραπέρα άνοιγμα της αγοράς της παρένθετης μητρότητας

Την αμη­χα­νία κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης καθώς πρέ­πει να δικαιο­λο­γή­σουν την ψήφο τους σε ένα νομο­σχέ­διο της αντι­δρα­στι­κής κυβέρ­νη­σης της ΝΔ,…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ν/σ για γάμο ομόφυλων — Θ. Παφίλης: Το ΚΚΕ θ’ απέχει από τη συζήτηση και ψηφοφορία επί των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας

Τρεις ενστά­σεις αντι­συ­νταγ­μα­τι­κό­τη­τας υπο­βλή­θη­καν κατά του νομο­σχε­δί­ου για την ισό­τη­τα στον πολι­τι­κό γάμο, από τα κόμ­μα­τα «Ελλη­νι­κή Λύση», «Σπαρ­τιά­τες» και…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
ΝΣ για τον γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών _Β. Δάγκα: Εμπορευματοποιεί την τεκνοποίηση και τεκνοθεσία προς όφελος των ιατρικών κολοσσών

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής η συζή­τη­ση του νομο­σχε­δί­ου για τον γάμο και την τεκνο­θε­σία των ομό­φυ­λων ζευ­γα­ριών. Στην…