Περιήγηση: Γιούρι Γκαγκάριν

Διεθνή
Ουκρανία: Αποκαθηλώθηκε προτομή του Σοβιετικού κοσμοναύτη Γιούρι Γκαγκάριν (ΦΩΤΟ)

Προ­το­μή του Σοβιε­τι­κού κοσμο­ναύ­τη Γιού­ρι Γκα­γκά­ριν απο­κα­θη­λώ­θη­κε στο Κίε­βο, όπως ανέ­φε­ρε το κανά­λι Telegram «Απο­α­ποι­κιο­ποί­η­ση. Ουκρα­νία» («Dekolonizatsiya. Ukraina»), με μια φωτο­γρα­φία που δεί­χνει το…