Περιήγηση: Γιώργος Ζαμπέτας

Μουσική
Μια απάντηση σε δημοσιεύματα που αμφισβητούν ότι η μουσική του Ζορμπά είναι του Μίκη Θεοδωράκη

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με την απά­ντη­ση του theodorakism.blogspot.gr σε δημο­σιεύ­μα­τα που αμφι­σβη­τούν την πατρό­τη­τα έργων του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη (μου­σι­κό θέμα της ται­νί­ας «Ζορ­μπάς» και  τη μουσική…

Μουσική
Μπουζούκι και κοντοπαντέλονα. Όταν ο μαθητής Πάνος Γεραμάνης συνάντησε τον μεγάλο Γιώργο Ζαμπέτα

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Σε λίγες μέρες συμπλη­ρώ­νο­νται δέκα χρό­νια από τον απροσ­δό­κη­το χαμό του Πάνου Γερα­μά­νη. Χτες συμπλη­ρώ­θη­καν 23 χρόνια…