Περιήγηση: Γλυκά Νερά

Κοινωνία
Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Ομόφωνα ένοχος ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος για τη δολοφονία της Καρολάιν

Ομό­φω­να ένο­χος κρί­θη­κε από το μει­κτό ορκω­τό δικα­στή­ριο ο Μπά­μπης Ανα­γνω­στό­που­λος για το έγκλη­μα στα Γλυ­κά Νερά. Μετά από διάσκεψη…

Κοινωνία
Δίκη Μπάμπη Αναγνωστόπουλου: Το μόνο που δεν είπε είναι πως βρισκόταν σε άμυνα — Παρουσίασε το εαυτό του ως θύμα

Μετά από πέντε ώρες απο­λο­γί­ας χωρίς διά­λειμ­μα, όπου περιέ­γρα­ψε την Καρο­λάιν ως άτο­μο επι­θε­τι­κό, υπεύ­θυ­νη για τα όσα προ­βλή­μα­τα δημιουργούνταν…

Επικαιρότητα
Με ρεσιτάλ υποκρισίας ξεκίνησε την απολογία του το κτήνος που δολοφόνησε την Καρολάιν

Με ένα ρεσι­τάλ υπο­κρι­σί­ας και συγκί­νη­σης ξεκί­νη­σε η απο­λο­γία του Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λου για τη δολο­φο­νία της 20χρονης συζύ­γου του Καρολάιν…

Επικαιρότητα
Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Σήμερα που συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο της Καρολάιν, η απολογία του Μπ. Αναγνωστόπουλου

Σε μία ανα­πά­ντε­χη συγκυ­ρία για τον Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λο, σήμε­ρα, που κλεί­νει ακρι­βώς ένας χρό­νος από τον βίαιο θάνα­το της 20χρονης…

Επικαιρότητα
Έγκλημα στα Γλυκά Νερά — Κατάθεση ψυχιάτρου: Κακοποιητικός με το παιδί του και με τη μάνα της Καρολάιν — Στοιχεία «έπαρσης και κτητικότητας»

Τα συμπε­ρά­σμα­τά της από τη μελέ­τη της δικο­γρα­φί­ας και το δια­φαι­νό­με­νο ψυχο­λο­γι­κό προ­φίλ του Μπά­μπη Ανα­γνω­στό­που­λου κατέ­θε­σε στο Μικτό Ορκωτό…

Κοινωνία
Στις 8 Απριλίου η δίκη του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου για τη στυγερή δολοφονία της Κάρολαιν

Για τις 8 Απρι­λί­ου προσ­διο­ρί­στη­κε η δίκη ενώ­πιον του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου του συζύ­γου της Καρο­λάιν Κρά­ουτς, Χαρά­λα­μπου Ανα­γνω­στό­που­λου, που…