Περιήγηση: Γραφείο Τύπου ΚΕ ΚΚΕ

Διεθνή
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση εμπλέκει πιο βαθιά το λαό στο μακελειό του ιμπεριαλιστικού πολέμου με ανυπολόγιστες συνέπειες

Σε ανα­κοί­νω­σή του σχε­τι­κά με δημο­σιεύ­μα­τα για τη συμ­φω­νία Ελλά­δας – Ουκρα­νί­ας και τα συγ­χα­ρη­τή­ρια του Βολο­ντι­μίρ Ζελέν­σκι, το Γραφείο…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ελεύθερη πρόσβαση του λαού στις παραλίες, κατάργηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Να εξα­σφα­λι­στεί η ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση του λαού σε όλες τις παρα­λί­ες, με κατάρ­γη­ση κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, ζητά το ΚΚΕ που…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού: Αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα που απαιτούνται, εξαγγέλλει την επιτάχυνση της «πράσινης μετάβασης»

Σε σχό­λιό του για τις εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού σχε­τι­κά με τα δάση και τις πυρ­κα­γιές, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ…

Διεθνή
ΚΚΕ: ΝΑΤΟ, ΗΠΑ & ΕΕ προσπαθούν να μετατρέψουν το Κυπριακό σε εργαλείο εδραίωσης της κυριαρχίας τους στην Ανατ. Μεσόγειο

Συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα 49 χρό­νια από την 20ή Ιού­λη 1974, μέρα εκδή­λω­σης της τουρ­κι­κής εισβο­λής στην Κύπρο, που μετά την ολοκλήρωσή…

Πολιτική
ΚΚΕ: Αντίπαλο δέος στην επόμενη αντιλαϊκή κυβέρνηση και δύναμη μαχητικής αντιπολίτευσης θα είναι μόνο ένα ακόμα πιο δυνατό ΚΚΕ

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη συνέ­ντευ­ξη του Κυρ. Μητσο­τά­κη στον τηλε­ο­πτι­κό σταθμό…

Πολιτική
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 9η Μαΐου 1945: Πάντα στην καρδιά των λαών. Πάντα στο στόχαστρο των αστών

78 χρό­νια συμπλη­ρώ­νο­νται από την Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών. Εκα­τομ­μύ­ρια θυσιά­στη­καν για αυτήν και πολύ περισ­σό­τε­ροι εμπνέ­ο­νται μέχρι σήμε­ρα. Παρά…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Ασφάλεια και σταθερότητα για τον λαό είναι ο κοινός αγώνας Ελλήνων και ξένων εργατών για ζωή και δουλειά με δικαιώματα

Σε ανα­κοί­νω­σή του για την επί­σκε­ψη του Κ. Μητσο­τά­κη στον Έβρο και την αντι­πα­ρά­θε­ση για τον «φρά­χτη», το Γρα­φείο Τύπου…