Περιήγηση: Γραφείο Τύπου ΚΕ ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την 21η Απρίλη: Οι αντιδικτατορικοί αγώνες διδάσκουν ότι οι λαϊκές δυνάμεις μπορούν να αντιπαλεύουν και τον πιο αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε την εξής ανα­κοί­νω­ση για την 54η επέ­τειο από το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα της…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Τα αυξημένα κύματα προσφύγων δεν αντιμετωπίζονται με καταστολή, αλλά με ανυπακοή στα ευρωατλαντικά σχέδια

Σε σχό­λιό του για τις τελευ­ταί­ες εξε­λί­ξεις στο προ­σφυ­γι­κό, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώ­νει: «Τα αυξη­μέ­να κύματα…

Επικαιρότητα
Η σκυτάλη της αντικομμουνιστικής επίθεσης στον διορισμένο Γ. Παναγόπουλο! — Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ

Τη σκυ­τά­λη της συντο­νι­σμέ­νης επί­θε­σης στους κομ­μου­νι­στές, αλλά και στα Σωμα­τεία και τους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων, τόσο για Σωμα­τεία εργατών,…