Περιήγηση: Δημήτρης Κουφοντίνας

Επικαιρότητα
Δ. Κουφοντίνας: Με απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου επανεξετάζεται η μεταγωγή του στις φυλακές Δομοκού

Στο δικα­στή­ριο Εκτέ­λε­σης Ποι­νών του πρω­το­δι­κεί­ου της Λαμί­ας, ανα­πέμ­φθη­κε με από­φα­ση του Ανω­τά­του Ειδι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΑΕΔ), η υπό­θε­ση της μεταγωγής…

Επικαιρότητα
Επίθεση της αστυνομίας σε διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας — Συνελήφθη ο γιός του Δ. Κουφοντίνα

Έντα­ση προ­κλή­θη­κε στο κέντρο της Αθή­νας κατά την διάρ­κεια προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νης συγκέ­ντρω­σης για τον απερ­γό πεί­νας Δ. Κου­φο­ντί­να. Το κάλε­σμα ήταν…

Επικαιρότητα
Νοσοκομείο Λαμίας: «Ανάνηψη με εισαγγελική παραγγελία» στον απεργό πείνας

Σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση νοση­λεύ­ε­ται στη Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας του Νοσο­κο­μεί­ου της Λαμί­ας, δια­νύ­ο­ντας την 57η ημέ­ρα απερ­γί­ας πεί­νας, ο Δημήτρης…

Επικαιρότητα
Εξετάζεται σήμερα το αίτημα απεργού πείνας για διακοπή της εκτέλεσης ποινής μέχρι την αποκατάσταση της υγείας του

Σήμε­ρα, μετά το μεση­μέ­ρι, θα εξε­τα­στεί από το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Λαμί­ας το αίτη­μα που υπέ­βα­λε χθες, διά των συνη­γό­ρων του,…