Περιήγηση: Διαμαρτυρία καλλιτεχνών

Ανακοινώσεις
Καλλιτέχνες: Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε — Νέα παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 Μάη

«Ο αγώ­νας μας μπο­ρεί να νική­σει αν είναι οργα­νω­μέ­νος. Όλοι μαζί, ακό­μα πιο συσπει­ρω­μέ­νοι στα Σωμα­τεία μας, ακό­μα πιο οργα­νω­μέ­νοι συνεχίζουμε…

Πολιτισμός
«Η πάλη για το ψωμί του καλλιτέχνη είναι αγώνας, είναι και τέχνη» — Διαμαρτυρία καλλιτεχνών στη Βουλή (ΦΩΤΟ)

Με μεγά­λη συμ­με­το­χή — τηρώ­ντας όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας — ολο­κλη­ρώ­θη­κε το μεση­μέ­ρι στο Σύνταγ­μα η κινη­το­ποί­η­ση των εργαζομένων…