Περιήγηση: Διόδια

Επικαιρότητα
Διόδια: Έρχονται αυξήσεις από την Πρωτοχρονιά σε Ολυμπία Οδό και Αυτοκινητόδρομο Μορέα

Αυξή­σεις σε ορι­σμέ­νους σταθ­μούς διο­δί­ων ανα­κοί­νω­σε η εται­ρεία Αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος Μορέ­ας για την δια­δρο­μή Κόριν­θος-Τρί­πο­λη-Καλα­μά­τα­/Σπάρ­τη, από τα μεσά­νυ­χτα της Παρα­σκευ­ής 31 Δεκεμ­βρί­ου 2021…

Πολιτική
ΒΟΑΚ με «διόδια, όπως έχουν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι», εξήγγειλε ο Μητσοτάκης στην Κρήτη

Μετά από καθυ­στέ­ρη­ση δεκα­ε­τιών ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυρ. Μητσο­τά­κης ανα­κοί­νω­σε τον σχε­δια­σμό για τη δημιουρ­γία του νέου Βόρειου Οδι­κού Άξο­να της…

Ανακοινώσεις
Διόδια στο Λαγκαδά: Κοινή ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε Λαγκαδά και Ωραιόκαστρο

Κοι­νή ανα­κοί­νω­ση εξέ­δω­σαν η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Λαγκα­δά» και «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Ωραιο­κά­στρου, για την κατα­σκευή και λει­τουρ­γία των διο­δί­ων στο Λαγκαδά.…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία τα νέα διόδια στην περιφερειακή οδό στο ύψος Ωραιοκάστρου

Νέο «χαρά­τσι» περι­μέ­νει τους οδη­γούς στην περι­φε­ρεια­κή οδό Θεσ­σα­λο­νί­κης στο ύψος του Ωραιο­κά­στρου, καθώς από σήμε­ρα τέθη­κε σε λει­τουρ­γία ο νέος…