Περιήγηση: Εθνική Αντίσταση

Ματιές στην Επικαιρότητα
Όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι; «Άκου να δεις» πώς έχουν τα πράγματα Άδωνι

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Όλοι πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και όχι μόνο οι Αρι­στε­ροί», είπε ο Κυρ. Μητσο­τά­κης και ανα­θάρ­ρη­σε ο Άδωνις…

Τεκμήρια
Ο δεξιός Π. Κανελλόπουλος απαντά στους Κυρανάκηδες, ΔΑΠίτες και λοιπούς αντιστόρητους αντικομμουνιστές

Στις 26 Ιου­νί­ου 1981, με κυβέρ­νη­ση ΝΔ, συζη­τή­θη­κε Επε­ρώ­τη­ση του ΚΚΕ για την ανα­γνώ­ρι­ση της Εθνι­κής Αντίστασης.Ιδιαίτερη αίσθη­ση στη συζήτηση…

Επικαιρότητα
28η Οκτωβρίου — ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ προς Γ. Μπουτάρη: Δε συνεορτάζουμε με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους ναζί

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Κ. Μακε­δο­νί­ας δεν θα συμ­με­τά­σχει στην εκδή­λω­ση του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης για την απε­λευ­θέ­ρω­ση της πόλης όπως ανα­κοι­νώ­νει σε…