Περιήγηση: Ελευσίνα

Επικαιρότητα
Τελετή έναρξης πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης με συμμετέχοντα πρώην υποψήφιο της ναζιστικής Χρυσής Αυγής!!!

Στο δημο­σιευ­μέ­νο πρό­γραμ­μα της τελε­τής έναρ­ξης της Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευρώ­πης που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί αύριο και μεθαύ­ριο στην Ελευ­σί­να, δια­πι­στώ­νου­με ότι αφη­γη­τής και εκφω­νη­τής σε κεντρικό…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κινητοποίηση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας

Στιγ­μιό­τυ­πα από τη συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στην Πέμ­πτη έξω από το στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο της Ελευ­σί­νας, από όπου, τις προη­γού­με­νες ημέρες,…