Περιήγηση: Ελευσίνα

Ματιές στην Επικαιρότητα
ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ: Καμία εμπλοκή στο μακελειό του Παλαιστινιακού λαού! Καμία στήριξη και διευκόλυνση σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — Ισραήλ!

Στο μάτι του κυκλώ­να έχουν μπει οι ελλη­νι­κές Ενο­πλες Δυνά­μεις καθώς η εμπλο­κή της χώρας στους επι­κίν­δυ­νους σχε­δια­σμούς της ντόπιας…

Εκδηλώσεις
ΕΛΕΥΣΙΝΑ: Μεγάλη διαδήλωση για να μη μετατραπεί η χώρα σε ορμητήριο πολέμου — Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό _VIDEO+ΦΩΤΟ

Μεγά­λη δια­δή­λω­ση είναι σε εξέ­λι­ξη αυτή την ώρα στην Ελευ­σί­να για να μη μετα­τρα­πεί η Ελλά­δα σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου. Εργατικά…

Πολιτική
Γεμάτη η Σούδα με αεροπλάνα και πεζοναύτες των ΗΠΑ που αξιοποιούν και την Ελευσίνα

Δεκά­δες στρα­τιω­τι­κά αερο­πλά­να των ΗΠΑ έχουν γεμί­σει ασφυ­κτι­κά τη βάση της Σού­δας όπου ήδη βρί­σκε­ται μεγά­λος αριθ­μός Αμε­ρι­κα­νών πεζο­ναυ­τών, όπως ανα­φέ­ρουν πλη­ρο­φο­ρί­ες και δημοσιεύματα…

Κοινωνία
Καμία εμπλοκή της χώρας στο μακελειό: Συγκέντρωση την Τετάρτη στην Ελευσίνα για να μην γίνει ορμητήριο πολέμου

Δια­μη­νύ­ο­ντας «ούτε σκέ­ψη να δοθεί η Ελευ­σί­να για ορμη­τή­ριο πολέ­μου των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ!», σωμα­τεία και φορείς της Ελευ­σί­νας καλούν σε συγκέ­ντρω­ση, την Τετάρ­τη 25 Οκτώβρη…

Πολιτική
Θ. Παφίλης: Μέτρα για να μην υπάρξει πρόβλημα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας

Ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, επι­κοι­νώ­νη­σε με τον υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Βασί­λη Κικί­λια, σχε­τι­κά με τη φωτιά…