Περιήγηση: Ελισάβετ Μουτζάν-Μαρτινέγκου

Πρόσωπα
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ. ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΟΥΤΖΑΝ ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

Γρά­φει η Ηλέ­κτρα Στρα­τω­νί­ου // Οι πρώ­τες γυναι­κεί­ες παρου­σί­ες στην λογο­τε­χνία χρο­νο­λο­γού­νται στο τέλο­ςτου 18ου αιώ­να, με ποι­ή­μα­τα γραμ­μέ­να από…