Περιήγηση: Ελληνική Αστυνομία

Κοινωνία
Δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια στον αστυνομικό για το θανατηφόρο τροχαίο έξω από τη Βουλή

Το αδί­κη­μα της ανθρω­πο­κτο­νί­ας από αμέ­λεια απο­δί­δει ο εισαγ­γε­λέ­ας στον αστυ­νο­μι­κό, που τον περα­σμέ­νο Μάρ­τιο, ως οδη­γός του υπη­ρε­σια­κού αυτοκινήτου…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: Δυνάμεις της αστυνομίας εμποδίζουν συναυλία αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους!

Αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις βρί­σκο­νται αυτή την ώρα στο χώρο του Σκο­πευ­τη­ρί­ου της Και­σα­ρια­νής εμπο­δί­ζο­ντας τη διε­ξα­γω­γή της συναυ­λί­ας που διορ­γα­νώ­νουν Φοιτητικοί…

Ανακοινώσεις
Εργατικό Κέντρο Λάρισας: Απάντηση στις εμετικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της ΠΟΑΣΥ Θ. Νταβούρα

Εμε­τι­κές χαρα­κτη­ρί­ζει το Εργα­τι­κό Κέντρο Λάρι­σας τις πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του Θανά­ση Ντα­βού­ρα, Α’ αντι­προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Αστυ­νο­μι­κών Υπαλ­λή­λων (ΠΟΑΣΥ)…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Καταδικάζει το σημερινό όργιο κυβερνητικού αυταρχισμού, αστυνομικής βίας και καταστολής

Με ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, καταγ­γέλ­λει το όργιο κυβερ­νη­τι­κού αυταρ­χι­σμού, σημειώ­νο­ντας: «Το Γρα­φείο Τύπου της…

Επικαιρότητα
Ο Μπαλάσκας «καρφώνει» Χρυσοχοϊδη-ΕΛΑΣ: «Υπήρχαν επιφορτισμένοι αστυνομικοί με διαταγές σαφέστατες» για την σύλληψη Παππά

Σε μια πολύ ενδια­φέ­ρου­σα δήλω­ση προ­χώ­ρη­σε σήμε­ρα ο συν­δι­κα­λι­στής της ΕΛ.ΑΣ. Σταύ­ρος Μπα­λά­σκας η οποία ουσια­στι­κά εκθέ­τει ανε­πα­νόρ­θω­τα την ηγεσία…