Περιήγηση: εμπάργκο

Εκδηλώσεις
Είναι ώρα να σπάσουμε τον αποκλεισμό κατά της Κούβας! • Εκδήλωση-συζήτηση με τον πρέσβη της Κούβας (11/11)

Ο οικο­νο­μι­κός, εμπο­ρι­κός και χρη­μα­το­πι­στω­τι­κός απο­κλει­σμός επι­βάλ­λε­ται από τις ΗΠΑ ενά­ντια στον λαό της Κού­βας από τότε που τόλ­μη­σε να…

Διεθνή
Παγκόσμια ψηφοφορία για την άρση του αποκλεισμού (εμπάργκο) της Κούβας

Φέτος, ενό­ψει της νέας ψηφο­φο­ρί­ας στην ολο­μέ­λεια του ΟΗΕ, μπαί­νο­ντας στον ιστό­το­πο www.cubavsbloqueo.cu/es μπο­ρού­με «ψηφί­ζο­ντας» ηλε­κτρο­νι­κά (κλι­κά­ρου­με το “VOTAR” μπαίνοντας…