Περιήγηση: ΕΣΗΕΑ

Επικαιρότητα
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΣΗΕΑ: Ψήφο στη “Δημοσιογραφική Συνεργασία” κόντρα στις δυνάμεις της συναίνεσης και της συνδιαλλαγής με εργοδοσία — κυβερνήσεις

Στις 6, 7, 8 και 9 Φλε­βά­ρη πραγ­μα­το­ποιού­νται οι αρχαι­ρε­σί­ες της ΕΣΗΕΑ για την ανά­δει­ξη του νέου ΔΣ, με την «Δημο­σιο­γρα­φι­κή…

Επικαιρότητα
ΕΣΗΕΑ: Οι δυνάμεις της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ λένε «όχι» στην απεργία για το αντεργατικό νομοσχέδιο!

Ο αντερ­γα­τι­κός ρόλος της πλειο­ψη­φί­ας του διοι­κη­τι­κού συμ­βου­λί­ου της ΕΣΗΕΑ την οποία απο­τε­λούν οι παρα­τά­ξεις “Ενω­μέ­νοι Δημο­σιο­γρά­φοι” (ΝΔ) και “Συσπεί­ρω­ση…

Επικαιρότητα
Εκδικάστηκε η κατάπτυστη αγωγή από παράγοντα της Χρυσής Αυγής κατά δημοσιογράφου

Στο Μονο­με­λές Πρω­το­δι­κείο Πει­ραιά εκδι­κά­στη­κε χτες η κατά­πτυ­στη αγω­γή σε βάρος της Αθη­νάς Ζύμα­ρη, εκλεγ­μέ­νης δημο­τι­κής συμ­βού­λου Περά­μα­τος με τη…

Επικαιρότητα
ΕΕΔΥΕ: Παρουσιάζει την έκδοση «ΝΑΤΟ και ΕΕ: εργαλεία του κεφαλαίου κατά των λαών» στις 15 Νοέμβρη

Την επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νη έκδο­ση «ΝΑΤΟ και Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση: εργα­λεία του κεφα­λαί­ου κατά των λαών» θα παρου­σιά­σει η Γραμ­μα­τεία της Ελλη­νι­κής Επιτροπής…