Περιήγηση: Εσθονία

Πολιτική
Εξομοιώνουν το «Κεφάλαιο» του Μαρξ με το χιτλερικό «ο Αγών μου»! — ΚΚΕ: Ο χυδαίος αντικομμουνισμός της ΕΕ δεν έχει πάτο

Ανά­με­σα στα πολ­λά χυδαία και ανι­στό­ρη­τα που ακού­στη­καν από το βήμα και τις παράλ­λη­λες εκδη­λώ­σεις του αντι­κομ­μου­νι­στι­κού «συνε­δρί­ου» στο Ταλίν…

Πολιτική
Ανακοίνωση ΚΚΕ για τις αντικομμουνιστικές φιέστες στην Εσθονία

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές φιέ­στες στην Εσθο­νία, το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής: «Οι αυρια­νές αντι­κομ­μου­νι­στι­κές ανι­στό­ρη­τες φιέ­στες στην Εσθο­νία απο­τε­λούν πρόκληση…