Περιήγηση: Ηθοποιός

Κοινωνία
Ποινική δίωξη σε γνωστό ηθοποιό με βαρύτατες κατηγορίες για σεξουαλική βία κατά τεσσάρων γυναικών

  Κατη­γο­ρία σε βαθ­μό κακουρ­γή­μα­τος για σεξουα­λι­κή βία κατά τεσ­σά­ρων γυναι­κών απήγ­γει­λε η Εισαγ­γε­λία σε γνω­στό ηθο­ποιό που έκα­νε καριέρα…

Κινηματογράφος
Βιτόριο Γκάσμαν, κορυφαίος Ιταλός ηθοποιός, γέννημα του ιταλικού λαϊκού κινήματος στο χώρο του πολιτισμού

Ο κορυ­φαί­ος ηθο­ποιός της Ιτα­λί­ας, που δια­πλά­στη­κε, εξε­λί­χθη­κε και ταυ­τί­στη­κε με το βαθύ­τα­τα προ­ο­δευ­τι­κό αισθη­τι­κό κίνη­μα του νεοϊ­τα­λι­κού ρεα­λι­σμού, ένα…

Θέατρο
Δημήτρης Μυράτ, σπουδαίος ηθοποιός με πολύπλευρη πανεπιστημιακή παιδεία.

Δημή­τρης Μυράτ, σπου­δαί­ος ηθο­ποιός με πολύ­πλευ­ρη πανε­πι­στη­μια­κή παι­δεία. Πέθα­νε στις 10 Ιανουα­ρί­ου του 1991. Άφη­σε ανε­ξί­τη­λο καλ­λι­τε­χνι­κό απο­τύ­πω­μα και ένα πλούσιο…