Περιήγηση: Ηθοποιός

Κινηματογράφος
Σωτήρης Μουστάκας, λαϊκός ηθοποιός, με το πηγαίο ταλέντο, που τίμησε το θέατρο και τον κινηματογράφο

Ο Σωτή­ρης Μου­στά­κας, ο ηθο­ποιός με το μονα­δι­κό — από­λυ­τα προ­σω­πι­κού είδους, μεγέ­θους, χιού­μορ και εκφρα­στι­κών μέσων — υπο­κρι­τι­κό χάρι­σμά του,…

Κινηματογράφος
Νίτσα Τσαγανέα, αξιαγάπητη ηθοποιός και αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης

Aξια­γά­πη­τη ηθο­ποιός και αγω­νί­στρια της Εθνι­κής Αντίστασης,h Νίτσα Τσα­γα­νέα, γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1903. Σπού­δα­σε στη Δρα­μα­τι­κή Σχο­λή του Ελληνικού…