Περιήγηση: Ηθοποιός

Κινηματογράφος
Γιάννης Βόγλης, άφησε ανεξίτηλα ίχνη στο θέατρο, στην κινηματογράφο και στην τηλεόραση

Ο Γιάν­νης Βόγλης γεν­νή­θη­κε στις 30 Σεπτεμ­βρί­ου 1937 στην Αθή­να. Σπού­δα­σε στη δρα­μα­τι­κή σχο­λή του Πέλου Κατσέ­λη. Στο θέα­τρο πρω­το­εμ­φα­νί­στη­κε το…