Περιήγηση: Ηλίας Σταμέλος

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ: Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των εργαζομένων σε Δήμους και Περιφέρειες

Στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση της Περι­φε­ρεια­κής Ένω­σης Δήμων Αττι­κής (ΠΕΔΑ) μίλη­σε τη Δευ­τέ­ρα 12 Φλε­βά­ρη ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής εκ…

Επικαιρότητα
Καισαριανή: στις φλόγες το πανό συμπαράστασης στον λαό της Παλαιστίνης του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου _ Καταγγελία της δημοτικής αρχής

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Σήμε­ρα που συμπλη­ρώ­νο­νται 4 μήνες από την εισβο­λή του Ισρα­ήλ στην Παλαι­στί­νη και το έγκλη­μα κατά του Παλαι­στι­νια­κού λαού…

Επικαιρότητα
Ορκίστηκε η Δημοτική Αρχή της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ στην Καισαριανή _Φωτο

Στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του Δημαρ­χεί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα η τελε­τή ορκω­μο­σί­ας του νεο­ε­κλε­γέ­ντα Δημάρ­χου Και­σα­ρια­νής, Ηλία Στα­μέ­λου και του νέου Δημοτικού…

Ατέχνως
Καισαριανή — Ηλ. Σταμέλος: Να σταματήσει η παραχώρηση του γηπέδου στην ΠΑΕ Κηφισιάς

Να στα­μα­τή­σει η παρα­χώ­ρη­ση του γηπέ­δου «Μ. Κρη­τι­κό­που­λος» στην ΠΑΕ Κηφι­σιάς απαι­τεί ο νεο­ε­κλεγ­μέ­νος δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής Ηλί­ας Στα­μέ­λος. Οπως έγινε…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Ηλ. Σταμέλος: Η νέα δημοτική αρχή θα είναι στο πλάι του λαού για όσα προβλήματα τον απασχολούν (AUDIO)

Τα ιστο­ρι­κά υψη­λά ποσο­στά που έδω­σε ο λαός της Και­σα­ρια­νής στη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» δεί­χνουν την ευρεία εμπι­στο­σύ­νη που υπάρ­χει, τόνισε…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
«Έχει κοκκινίσει ήδη…»: Έκλεψε την παράσταση το ικαριώτικο τραγούδι για τις μεγάλες νίκες της «Λαϊκής Συσπείρωσης» (VIDEO)

«Έχει κοκ­κι­νί­σει ήδη, η Πάτρα με τον Πελε­τί­δη. Και χορεύ­ουν οι λωλοί, ούλοι στην Και­σα­ρια­νή.  Στην Πετρού­πο­λη μονί­μως θα ‘ναι…

Επικαιρότητα
Νίκη όλου του λαού η εκλογή κομμουνιστών δημάρχων: Σε Καισαριανή, Χαϊδάρι και Πετρούπολη βρέθηκε την Κυριακή το βράδυ ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ _VIDEO+ΦΩΤΟ

Η Και­σα­ρια­νή, το Χαϊ­δά­ρι, η Πετρού­πο­λη δονή­θη­καν την Κυρια­κή το βρά­δυ από το σύν­θη­μα «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το…

Επικαιρότητα
Λίγο ψηλότερα…

Γρά­φει ο \\ Σπύ­ρος Τζό­κας Τώρα πια που ολο­κλη­ρώ­θη­κε μια ακό­μα δημο­τι­κή μάχη στην Και­σα­ρια­νή πρέ­πει να προ­σέ­χου­με… να προσέχουμε…

Κοινωνία
Στην Καισαριανή πάλι ο δήμος στα χέρια του λαού — Δήμαρχο εξελέγη ο κομμουνιστής Ηλίας Σταμέλος

Με αγκα­λιές και χει­ρο­κρο­τή­μα­τα υπο­δέ­χτη­κε ο κόσμος τον Ηλία Στα­μέ­λο, το νέο δήμαρ­χο Και­σα­ρια­νής. «Στην Και­σα­ρια­νή έχου­με γιορ­τή, δήμαρ­χο εκλέξαμε…