Περιήγηση: Ημαθία

Κοινωνία
Κεράσια και ξερικές καλλιέργειες τα θύματα της χαλαζόπτωσης σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας

Θύμα­τα του χαλα­ζιού έπε­σαν και φέτος οι παρα­γω­γοί της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας, οι οποί­οι απευ­θύ­νουν έκκλη­ση στην Πολι­τεία για στή­ρι­ξη και…

Επικαιρότητα
Νάουσα: Ανεπιθύμητοι από το λαό οι εγκληματίες Ναζί της Χρυσής Αυγής

Την από­φα­ση της Δημο­τι­κής αρχής στη Νάου­σα να παρα­χω­ρή­σει στη ναζι­στι­κή εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής το χώρο της «Βέτλανς» για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εκδήλωσης…

Νέες Κυκλοφορίες
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Αλέκου Χατζηκώστα: «Η Ημαθία στον 20ο αιώνα: Στιγμές της ιστορίας της»

Κυκλο­φό­ρη­σε αυτές τις ημέ­ρες από τις εκδό­σεις «Αλφα Πι» το νέο (8ο κατά σει­ρά) βιβλίο του Βεροιώ­τη δημο­σιο­γρά­φου και συγγραφέα…

Τεκμήρια
«…Νέοι εις εργασίμους ημέρας και ώρας από πρωΐας ακόμη συχνάζοντες εις τα καφενεία χαρτοπαίζουν…»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Υπαρ­κτό είναι το κοι­νω­νι­κό πρό­βλη­μα της χαρ­το­παι­ξί­ας. Όπως δια­χρο­νι­κή είναι και η κατη­γο­ρία προς τους αγρό­τες ότι…

Ιστορία
Όταν το αστικό κράτος αναγνώριζε ότι υπήρχαν «σλαβόφωνοι» (και γενικότερα «ξενόφωνοι») Έλληνες…(ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Επι­μέ­λεια Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Με αφορ­μή τη συζή­τη­ση σχε­τι­κά με τη συμ­φω­νία Ελλά­δας – ΠΓΔΜ αλλά και την κυκλο­φο­ρία από εθνι­κι­στι­κούς κύκλους…