Περιήγηση: Θανάσης Παφίλης

Πολιτική
Επικοινωνία του Θ. Παφίλη με τον Β. Κικίλια: Να κινητοποιηθεί άμεσα ο κρατικός μηχανισμός για τους εγκλωβισμένους στη Θεσσαλία

Ο Θανά­σης Παφί­λης, Κοι­νο­βου­λευ­τι­κός Εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, επι­κοι­νώ­νη­σε τηλε­φω­νι­κά με τον Βασί­λη Κικί­λια, υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, σχε­τι­κά με την τραγική…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης για τις φωτιές: Διαχρονικό το έγκλημα σε βάρος του λαού και του περιβάλλοντος, προς όφελος της «πράσινης» μετάβασης και των μονοπωλίων (VIDEO)

Το δια­χρο­νι­κό έγκλη­μα που συντε­λεί­ται σε βάρος της ανθρώ­πι­νης ζωής και περιου­σί­ας αλλά και του περι­βάλ­λο­ντος με ευθύ­νη όλων των…

Πολιτική
Θ. Παφίλης: Μέτρα για να μην υπάρξει πρόβλημα στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας

Ο Θανά­σης Παφί­λης, κοι­νο­βου­λευ­τι­κός εκπρό­σω­πος του ΚΚΕ, επι­κοι­νώ­νη­σε με τον υπουρ­γό Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Βασί­λη Κικί­λια, σχε­τι­κά με τη φωτιά…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Τυφώνας «Παφίλης» στη Βουλή: «Είστε όλοι δέσμιοι, ορκίζεστε στην ΕΕ — Να ξεσηκωθεί ο λαός μαζί με το ΚΚΕ» (VIDEO)

Κάλε­σμα προς τον λαό να ξεση­κω­θεί για να στα­μα­τή­σει τη μεγά­λη επί­θε­ση ενα­ντί­ον του και να βάλει πλώ­ρη διεκ­δί­κη­σης, απηύθυνε…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Το ΚΚΕ είναι έτοιμο για πραγματική αντιπολίτευση στην αντιλαϊκή κυβέρνηση (VIDEO)

Η άνο­δος του ΚΚΕ δεν είναι συγκυ­ρια­κή και είναι έτοι­μο ν’ ανα­λά­βει τον ηγε­τι­κό ρόλο της πραγ­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης, επι­σή­μα­νε ο Θανάσης…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Με σταθερό χέρι, ψήφο στο ΚΚΕ για να είμαστε την Δευτέρα, χαμογελαστοί (VIDEO)

Στα Εξάρ­χεια άσκη­σε το εκλο­γι­κό του δικαί­ω­μα ο Θανά­σης Παφί­λης επι­κε­φα­λής του ψηφο­δελ­τί­ου Επι­κρα­τεί­ας του ΚΚΕ το μεση­μέ­ρι της Κυρια­κής. Εξερ­χό­με­νος του…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Θ. Παφίλης: Τα ναυάγια είναι εγκλήματα με αιτίες και υπεύθυνους που πρέπει να καταδικαστούν

Εγκλή­μα­τα και όχι ατυ­χή­μα­τα, με αιτί­ες και υπεύ­θυ­νους, είναι τα ναυά­για στη Μεσό­γειο, επι­σή­μα­νε ο Θανά­σης Παφί­λης επι­κε­φα­λής του ψηφοδελτίου…