Περιήγηση: Θράκη

Πολιτική
Κυβέρνηση: Κρύβει επικίνδυνο οπλικό εξοπλισμό στη Θράκη-Σχέδια Ευρωπαϊκών στρατιωτικών επιχειρήσεων από τη Λάρισα

Την «πάπια» κάνει η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι στη χθε­σι­νή απο­κά­λυ­ψη του «Ριζο­σπά­στη» ότι ικα­νο­ποί­η­σε αμε­ρι­κα­νι­κό αίτη­μα να φιλο­ξε­νη­θεί σε στρα­τιω­τι­κές απο­θή­κες μεγάλη…

Πολιτική
Θράκη: Με δυνατό ΚΚΕ η μειονότητα να γυρίσει την πλάτη στην υποκριτική και διχαστική αντιπαράθεση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ

Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του ΚΚΕ από τη μειο­νό­τη­τα της Θρά­κης έκα­ναν την εξής κοι­νή δήλω­ση:  «Απευ­θυ­νό­μα­στε στην εργα­τι­κή τάξη, τους…

Πολιτική
Δισέλιδο του ΚΚΕ για τη μουσουλμανική μειονότητα: «Θέλουν τον λαό, ειδικά τη μειονότητα, στο περιθώριο. Εμείς σε θέλουμε πρωταγωνιστή»

«Χρειά­ζε­σαι ισχυ­ρό ΚΚΕ με πολ­λούς βου­λευ­τές στο πλάι του λαού. 100% δυνα­μι­κή, μαχη­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση. Η μόνη δέσμευ­ση που έχει το…

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Γ. Δελής: Ο λαός της Θράκης να παλέψει για την ικανοποίηση των αναγκών του ενάντια στις όποιες παρεμβάσεις (AUDIO)

Στα γνω­στά παι­χνί­δια της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης με τη μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα της Θρά­κης, αλλά και την άκρα­τη ψηφο­θη­ρία και υποκρισία…

Πολιτική
ΝΔ — ΣΥΡΙΖΑ: Τροφοδοτούν την εργαλειοποίηση της μειονότητας

Συνέ­χεια στο παι­χνί­δι εργα­λειο­ποί­η­σης της μου­σουλ­μα­νι­κής μειο­νό­τη­τας της Θρά­κης έδω­σε ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ­ξης Τσί­πρας, ο οποί­ος επι­σκέ­φθη­κε το πρωί…